Uyarı:

Girdiğiniz veriler Nüfüs İdaresi Web Servisi tarafından kontrol edilecek doğru ise; otomatik olarak Ön kayıt penceresine yönlendirilecek,daha önce bir form doldurmuşsanız bu form,aksi durumda yeni form gösterilecektir.

Not:

Bilgilerinizi doğru girdiğiniz takdirde Oturum açamıyorsanız lütfen merkez yönetimine başvurunuz.

  Ön Kayıt
Amaçlar

Internek üzerinden Ön Kayıt servisinin kullanımında aşağıdaki unsurlar amaçlanmıştır.Şimdilik sadece Çırak öğrencilerimiz için kullanıma açılmıştır.

1 - Yanlış kayıt başvurularının önüne geçmek.
2 - Kayıt evralarının eksik veya hatalı doldurulmasını en aza idirmek.
3 - Kayıt işlemlerini hızlandırmak aday,veli ve işverenlerin kayıt sırası beklemesinin önüne geçmek.


Şartlar

Merkezimize kayıt olabilmek için gerekli şartlar aşağıda listelenmeiştir.

Çıraklar İçin;
1 - En az İlköğretim mezunu olmak.
2 - Bünyesi ve sağlık durumu, gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.
3 - Eğitim görmek istediği meslek dalıyla ilgili ustalık ve usta öğretici belgesine sahip bir işyerinde çalışıyor olmak.
4 - Bu işyeri ile ilgili çıraklık sözleşmesi yapmak


Evraklar

Kesin kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

Çıraklar İçin;
1 - Doldurulmuş ve Onaylanmış Sözleşme.(3 Adet Boş Sözleşme Okuldan Alınacak )
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (T.C Kimlik No Yazılı olmak zorunda)
3 - Vesikalık Fotoğraf. (3 adet son 6 ay içinde çekilmiş)
4 - Ustasının, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belge Aslı ve Fotokopisi.(Aslı görüldükten sonra geri verilecektir)
5 - Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi. (Diploma veya Tasdikname olabilir,Aslı görüldükten sonra geri verilecektir)
6 - Sağlık Ocağı vb. Yerlerden Sağlık Raporu ve Verem Savaş Akciğer filmi
7 -19 yaşından gün almış Erkek adaylardan askerlikle ilişkisinin olmadığını gösterir belge. (Terhis veya Muafiyet Belgesi)
8 - SGK Bursa İl Müdürlüğünden SSK Müstehaklık Belgesi. (Bakılmakla yükümlü olup olmadığını belirten belge)
9 - Bir Top A4 Fotokopi kağıdı