Hizmet Standartımız
S.N VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE) GÜN/SAAT
ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ( KAYIT )
1 Çırak öğrenci kayıtları 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Sağlık raporu
4- Sözleşme
5- Ustasının Ustalık ve Usta Öğreticilik belgesi fotokopisi
6- 3 Adet Fotoğraf
7- 8 Adet posta pulu
15 Dakika
2 Kalfaların ustalık eğitimine kayıtları 1- Kalfalık belgesi fotokopisi
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- Ustalık eğitimi başvuru formu
4- Sağlık raporu
5- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi 6- Fotoğraf (3 Adet)
7- Çalıştığı işyerinin usta öğretici belgesi
15 Dakika
3 Usta öğreticilik ve eğitici personel iş pedagojisi kursuna kayıtları 1- Ustalık belgesi fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Form, dilekçe 4- 1 Adet fotoğraf
15 Dakika
4 Mesleki ve teknik eğitim kursuna kayıtları 1- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Fotoğraf (3 Adet)
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
5- Sağlık raporu
15 Dakika
5 Geliştirme ve uyum kursuna kayıtları 1- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Fotoğraf (3 Adet)
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
5- Sağlık raporu
15 Dakika
6 Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları 1- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Sağlık raporu
4- Sözleşme
5- Ustasının Ustalık ve Usta Öğreticilik belgesi fotokopisi
6- 3 Adet Fotoğraf 8 Adet posta pulu
8- Oturma izni(Teskere)
20 Dakika
MEZUNLARA VERİLEN HİZMETLER (KAYIP BELGELER; DİPLOMA, TASDİKNAME V.B.)  
7 Çıraklık eğitimi dışında yurt içinden alınan mesleki belgelerin değerlendirilmesi (kalfalık-ustalık) 1- SSK ve Bağkur primlerinin yatırıldığını gösterir belge(Her ay için en az 20 gün)
2- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi Hizmet belgesi(Denklik başvuru formu)
3- Hizmet süresini gösterir belge
4- Sağlık raporu
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- 3 Adet fotoğraf
Şehit Jandarma Er Bahri AVCI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilecektir.
8 Çıraklık eğitimi dışında yurt içinden alınan mesleki belgelerin değerlendirilmesi (kalfalık-ustalık) 1- SSK ve Bağkur primlerinin yatırıldığını gösterir belge(Her ay için en az 20 gün)
2- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi
3- Kursa gitmiş ise en az 256 saat kurs almış olması
4- Hizmet belgesi(Denklik başvuru formu)
5- Hizmet süresini gösterir belge
6- Sağlık raporu
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi
8- 3 Adet fotoğraf
Şehit Jandarma Er Bahri AVCI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilecektir.
9 Meslek lisesi mezunlarının ustalık belgesi başvuruları 1- Diploma aslı ve  fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Sağlık raporu
4- 3 Adet fotoğraf
15 Dakika
10 Elektrik tesisatçılığı yetki belgelerinin değerlendirilmesi 1- Belge aslı ve fotokopisi
2- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Sağlık raporu
5- 3 Adet fotoğraf
Şehit Jandarma Er Bahri AVCI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilecektir.
11 Meslek Odalarınca verilen belgelerin değerlendirilmesi 1- Belge aslı ve fotokopisi
2- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Sağlık raporu
5- 3 Adet fotoğraf
Şehit Jandarma Er Bahri AVCI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilecektir.
12 Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yüksek öğretim mezunlarına işyeri açma belgesi düzenlenmesi. 1- Dilekçe
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi
4- Fotoğraf (3 Adet)
5- Sağlık raporu
20 Dakika
13 Yurtdışından alınan belgelerin değerlendirilmesi 1- Belge asılları ve Türkçe tercümeleri
2- Sağlık raporu
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Diploma fotokopisi
5- 3 Adet fotoğraf
Şehit Jandarma Er Bahri AVCI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilecektir.
14 Çıraklık okulu diplomalarının değerlendirilmesi ( 19/06/1986 yılı öncesi) 1- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi
2- Çıraklık diploması
3- Sağlık raporu
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Öğrenim belgesi Aslı ve fotokopisi
6- 3 adet fotoğraf
Şehit Jandarma Er Bahri AVCI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilecektir.
15 Şirketlerin Ustalık Belgesi müracaatları 1- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Sağlık raporu
4- 3 Adet fotoğraf
5- Sicil gazetesi fotokopisi
6- Mükellefiyet Durum Belgesi(Vergi dairesinden)
7- Bağkur onaylı gün sayımı
8- Faaliyet durum belgesi
Şehit Jandarma Er Bahri AVCI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilecektir
16 Kalfalık ve ustalık belgelerinin yurtdışında kullanılabilmesi için onaylanma işlemi (Dış İşleri Bakanlığı tarafından istendiğinden doğrudan merkez teşkilatından yapılmaktadır.) 1- Belgenin aslı
2- Belgeyi veren kurumun yazılı görüşü
Çıraklık ve yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne yönlendirilecektir.
17 Çırak öğrenci sözleşme feshi 1-İşyerinin veya velisinin dilekçesi(Reşitse Çırağın kendisi)
2-İşyerindeki sözleşmenin iadesi
5 Dakika
18 Çırak öğrenci yeniden kayıt 1-Çıraklık Sözleşmesi
2-Ustasının Ustalık ve Usta Öğreticilik belgesi fotokopisi
5 Dakika
19 Çırak öğrenci Nakil İşlemleri 1-Öğrenci Durum belgesi 2-Nüfus cüzdanı fotokopisi 3-Dilekçe 15 Dakika
20 Ustalık Eğitimi Nakil İşlemleri 1-Kursiyer Durum belgesi
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi 3-Dilekçe
15 Dakika
21 Sınav Hakkı dondurma ve başlatma 1-Dilekçe 5 Dakika
22 Ustalık eğitiminden sonra Ustalık Sınavı müracaatı 1-Hizmet Belgelendirme Formu 5 Dakika
23 Ustalık Kalfalık sınavı Nakilleri 1-Öğrenim Durum belgesi
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Dilekçe
10 DakikaBaşvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Osmangazi Mesleki Eğitim Merkeziİkinci Müracaat Yeri:İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İsim:Serdar DEĞERLİİsim:İbrahim ATAMAN
Unvan:Merkez MüdürüUnvan:Şube Müdürü
Adres:Adalet mah Lise CadAdres:Soğanlı Mah. Kanalboyu Cad.
No: 9 Osmangazi/BURSAYonca Sk . No:3  Osmangazi / BURSA
Tel:224 2460912Tel:224 235 48 00
Faks:224 2463007Faks:224 222 58 14
e -Posta: İnfo @ omem .web.tre-Posta: osmangazi16@meb.gov.tr