Sınav Tarihi Sorgulama

Adaylarımızın Dikkatine;
Bu sayfadaki sorgulama basit düzeydedir ve sadece ziyaretçiler düşünülerek hazırlanmıştır.
Sınavlara girecek Adayların 'Aday (Çırak/Kalfa/Usta)' butonunu tıkladıktan sonra Tc.Kimlik numaralarını kullanarak oturum açmaları ve Sınav Giriş Belgesi'ni yazıcıdan bastırmaları gerekmektedir.Belge üzerinde başarısız olduğunuz derslerin isimleri sınav tarihi ve saati yazılıdır.Bu belge olmadan sınava giremezsiniz.


Şubat 2018 dönemi Kalfalık ve Ustalık sınavları, 29.01.2018 ile 11.02.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Aşağıdaki kriterleri belirleyerek mesleklere göre sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz.


Ustalık, Kalfalık Sınavına Girecek Adayların Dikkatine;

Sınav günü yanınızda nüfus kağıdınızı(ehliyet,evlenme cüzdanı vs) bulundurmayı unutmayınız.

Sınava gelirken kurşun kalem, silgi vb. dersle ilgili araç-gereçleri yanınızda bulundurunuz.

Sınav saatinden önce sınav yerinde hazır bulununuz.

Notlar 5(beş)' lik sisteme göre değerlendirilir. Herhangi bir dersten 0 veya 1 alan bir aday o dersten başarısız sayılır.

Herhangi bir derse girmeyen adaylar, diğer dersleri ne olursa olsun o dersten başarısız sayılır.

Lise ve üzeri okul mezunları Kalfalık sınavlarında; Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, Din kültürü ve Meslek Ahlakı, İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi ve Mesleki Bilgisayar derslerinden muaf tutulurlar.

Sınavlar yılda 3 kez (Şubat-Haziran-Eylül aylarında) yapılır. Her adayın 12 sınav hakkı vardır.

Tüm sınav haklarını kullanmış ancak belge almaya hak kazanamamış adaylar  başarısız sayılırlar ve tüm  derslerden tekrar sınava girmeleri gerekir.Bu durumdaki adayların Merkez Yönetimine başvurmaları gerekmektedir.

Sınavlarda Kalfalık Belgesi almaya hak kazanan adaylar,Kalfalık  Belgesi aldıktan sonra Ustalık Belgesi almak için 15 Mart-01Mayıs 15 Temmuz-01 Ağustos,15 Ekim-02 Ocak tarihleri arasında Merkez Yönetimine başvurmalıdır

Sınavlarda Ustalık Belgesi almaya hak kazanan adaylar,Ustalık Belgesi aldıktan sonra 'Ustalık Öğretici İş Pedagojisi' kursuna katılmak üzere Ustalık Belgesi,Fotoğraf(2 adet) ve  Nufus Cüzdanı fotokopileriyle Merkez Yönetimine başvurmalıdır.Usta Öğretici Belgesi olmayanlar işyerlerinde Çırak ve kalfa çalıştıramazlar.

Mesleğinize ait ders notlarını ve soru örneklerini burada bulabilirsiniz.

Merkez içerisinde adaylar, kursiyerler 'Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ne tabidirler. Yönetmelikte  belirtilen kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.Gerekiyorsa Merkezle ilişikleri kesilir.